تعداد مقالات ارسال شده 108
تعداد مقالات رد شده 22
درصد عدم پذیرش 20
تعداد مقالات پذیرفته شده 60
درصد پذیرش 56
زمان پذیرش (روز) 188
تعداد پایگاه های نمایه شده 10
تعداد داوران 106

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 

 فرهنگ یزد به منظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی مرتبط با فرهنگ یزد، کمک به مسئله‌یابی و حل مسایل فرهنگی اجتماعی استان و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشر می‌شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله‌ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن. مقاله‌های کاربردی با محتوای علمی- پژوهشی که در جهت رفع مشکلات فرهنگی استان یزد نوشته شده باشند در اولویت قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود مقاله‌های تجربی با پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله‌های نظری بسته به موضوع، حاوی جنبه‌های عملی و کاربردی باشند. لازم است نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه‌گیری، چنان باشد که کلیات موضوع، اهمیت و جایگاه آن در مرزهای دانش و انگیزه مؤلفان برای پرداختن به مسئله مورد بحث به طور صریح و قابل فهم بیان شده باشد.

عنوان نشریه: فرهنگ یزد

نوع نشریه: فصلنامه

 صاحب امتیاز:پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات

 مدیر مسئول: احسان عابدی

 پست الکترونیک: f.farhangeyazd@gmail.com

 فرمت: چاپی- الکترونیکی

 نوبت‌های چاپ: فصلنامه

 زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه تخصصی: فرهنگ

 دسترسی به مقالات: رایگان و آزاد (تمام متن)

 الگوی ارجاع‌دهی و نگارش منابع: شیوه  APA

 نوع داوری: فرایند داوری تخصصی به صورت داوری بسته (دو سو ناشناس) و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیق

   فرهنگ یزد با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

  مقالات ارسالی برای نشریه فرهنگ یزد  پیش از انتشار از طریق سامانه همیاب  سینا وب  مشابهت یابی می‌گردند.

شماره جاری: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، آذر 1400، صفحه 7-161 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان