اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی پذیرش و انتشار مقاله‌ها 

 • مقاله‌های ارسالی باید مشتمل بر ایده‌ها و موضوعات جدید و اصیل بوده و پیش­تر در هیچ نشریه ‏ای به چاپ نرسیده باشند؛
 • مقاله‌های ارائه شده برای بررسی و چاپ، نباید همزمان به نشریه دیگری ارائه شده باشند؛
 • در صورتی که مقاله ‏ای مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، لازم است ذکر شود؛
 • لازم است منبع عکس‏ها، نگاره‏ ها، نمودار‏ها یا جدول‏های درج شده در مقاله با دقت ذکر شود؛
 • لازم است منبع آمارها، نقل‏ قول‏ ها و دیدگاه‏ ها با دقت ذکر شوند؛
 • درج نتایج نادرست و خلاف یافته ‏های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش، ممنوع است؛
 • استفاده از داده‏ های نامعتبر یا دستکاری داده‏ های پژوهشیِ دیگران، ممنوع است؛
 • لازم است راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور اجمالی از آنها سپاسگزاری شود؛
 • چنانچه مقاله چند نویسنده داشته باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات باید توسط نویسنده مسئول انجام شود، در غیر این صورت، نویسنده اول به عنوان نویسنده مسئول، عهده‌دار مکاتبات است؛
 • انتشار کل یا بخشی از محتوای مقاله بدون ذکر مأخذ در نشریات دیگر ممنوع است؛
 • مسئولیت محتوای مقاله با نویسنده (نویسندگان) است.