کلیدواژه‌ها = یزد
طبقه‌بندی ابعاد اجتماعی وقف جامع الخیرات شهر یزد

دوره 2، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-91

10.22034/fyazd.2021.293022.1050

احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین


تحلیل بروندادهای علمی حوزه کتابخانه و یزد

دوره 1، شماره 3، آذر 1398، صفحه 8-27

10.22034/fyazd.2019.106245

فاطمه مکی زاده؛ اسماعیل بیگدلو


منابع تاریخ محلّی یزد

دوره 1، شماره 3، آذر 1398، صفحه 105-116

10.22034/fyazd.2019.107396

حسین مسرت


جستاری در توسعه فرهنگ بنیان یزد

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 111-122

10.22034/fyazd.2019.105387

علی اکبر جعفری ندوشن


گذری بر جریان‌های اخیر مهاجرت در استان یزد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-104

10.22034/fyazd.2019.94217

عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی؛ محمد رضا رضایی