بررسی مؤلفه‌های هنر مکان‌ویژه در سمپوزیوم مجسمه‌سازی خشت خام یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار رشتۀ پژوهش هنر و عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در برخی از هنرهای جدید محل عرضه‌ی اثر هنری منجر به ایجاد فضایی پویا می‌شود که نتیجه‌ی آن تعاملِ بیشتر مخاطبان با اثر هنری است. هنر مکان‌ویژه گونه‌ای از هنر است که ماهیت آن در فرم و معنا با مکانی که در آن قرار گرفته است گره خورده‌است. در سمپوزیوم مجسمه‌سازی خشت خام یزد، شهر به عنوان مکان اجرای اثر با هنر پیوند خورده‌است. بررسی سمپوزیوم مجسمه‌سازی خشت خام نشان می‌دهد که علاوه بر نمایش ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی شهر یزد، مخاطبِ اثر خود را به چالشی فکری برای ادراک جدیدی از آثار تاریخی شهر یزد دعوت می‌کند. این آثار می‌توانند در دسته‌ی هنر مکان‌ویژه قرار گیرند، چرا که آثار و محل ارائه‌شان به کمک یکدیگر معنای اثر را منتقل می‌کنند. این مقاله به دنبال بررسی این مسأله است که که چگونه مکان اجرای سمپوزیوم مجسمه‌سازی یزد می‌تواند ویژگی‌های این آثار را به عنوان آثار مکان‌ویژه تحت تاثیر قرار دهد. نتیجه‌ی بررسی مولفه‌های هنر مکان‌ویژه نشان می‌دهد که بسیاری از ویژگی‌های سمپوزیوم خشت خام با هنر مکان‌ویژه مطابقت دارد. بنابراین، با ترکیبی از گونه‌های هنری جدید در فضاهای شهری و شکل-گیری کنش‌ و واکنش‌ میان مخاطب و مکان‌، می‌توان فضاهای ساکنِ شهرهای تاریخی را به بسترهای تعاملی تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Site-Specific Art Elements in the Symposium of Adobe Sculpture of Yazd

نویسندگان [English]

 • Forough Khabiri 1
 • Zahra Rahbarnia 2
1 Ph.D. Art Studies at Alzahra University, Department of Art Research, Faculty of Art, Alzahra University
2 Associate Professor Department of art, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In some of the new arts, the place where the artwork is displayed becomes a dynamic space in which the audience interacts more with the artwork. An examination of the symposium of Adobe sculpture in Yazd invites the audiences to challenge for a new comprehension of Yazd's historical monuments in addition to displaying the cultural and climatic features of Yazd. These Artworks can be defined in the Site-specific art category because the Artworks and their place of presentation convey the meaning of the work together. Site-specific art is a type of art whose nature is tied to the form and meaning of the place where it is located. A significant feature of sculpture art is its general nature. The city has been linked to art as a place of presentation in The Symposium of Adobe sculpture. The cultural nature of Yazd is evident in the sculptures. The purpose of this study is to investigate the relationship between the public domain of Yazd city as a place of performing The Symposium of Adobe sculpture and the nature of these Artworks. The question posed in the research is how location affects the characteristics of an Artwork. The result of the examination of the components of Site-specific art shows that it corresponds many of the features of The Symposium of Adobe sculpture. The artist can transform existing living spaces into interactive platforms by combining new types of art in urban spaces and shaping the actions and reactions of audiences and places.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Site-Specific Art
 • Sculpture
 • Yazd
 • The Symposium of Adobe Sculpture in Yazd
 • · اریس، بهاره، کریمی و مهرداد مشاور (1397)، مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری، باغ نظر، 15(66)، 16-5.‎
 • · رایگانی، ابراهیم و داود پاک­باز کتج، (۱۳۹۷)، بررسی نقوش سفالینه­ های زرین فام و ظروف فلزی دورة سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر، فصلنامة نگره، ۱۳(۴۷)، 45-28.
 • رهبرنیا، زهرا (1396)، تحولاّت نمایشگاهی هنر، تهران: دانشگاه الزّهرا.
 • گات، بریس (1389)، دانشنامه زیبایی­ شناسی، چاپ چهارم، تهران: فرهنگستان هنر.

 

 • Gaiger, J. (2009). Dismantling the frame: site-specific art and aesthetic autonomy. The British Journal of Aesthetics, 49(1), 43-58.
 • Hall, T., & Robertson, I. (2001). Public art and urban regeneration: advocacy, claims and critical debates. DOI:10.1080/01426390120024457.
 • Kaye, N. (2013). Site-specific art: performance, place and documentation. Routledge.
 • Levin, L. (2009). Can the city speak? Site-specific art after poststructuralism. In Performance and the City, Palgrave Macmillan, London, 240-257.
 • Smedley, G. (1975). On My Sculptural Array at the 'Forma Viva' Sculpture Symposium, Lucija, Yugoslavia, 1971. Leonardo, 8(3), 197-202.
 • Taplin, O. (Ed.). (2001). Literature in the Greek world. Oxford University Press, USA.
 • Wagner, R (2001) "" Outlines of the Artwork of the Future," The Artwork of the Future (1849)." Multimedia: From Wagner to virtual reality, 3-9.
 • Kwon, M. (2004). One place after another: Site-specific art and locational identity. MIT press.
 • http://sasyazd.com(28/10/2019)
 • https://www.tate.org.uk/art/artists/richard-serra-1923/lost-art-richard-serra.11/27/2019