تحلیل محتوای کیفی صفحه‌های اینستاگرامی شهر یزد همراه با مضامین و مصادیق حقوقی مطالعۀ موردی: صفحه‌های یزدی‌ها، دورهمی یزدی‌ها و استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدرس دانشگاه جوادالائمه یزد

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/fyazd.2023.315539.1064

چکیده

شبکه­ های اجتماعی همچون اینستاگرام با تأثیر روی نگرش و رفتار مخاطبین خود، نفوذ بسیاری بر افراد جامعه و افکار عمومی اعمال می­ کنند و با توانایی ­هایی چون تقویت یا تضعیف هنجارهای اجتماعی، امکان ایجاد تغییرات در فرهنگ، الگوهای اجتماعی و اندیشۀ افراد را دارند. پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ فعّالیت‌های خبری صفحه‌های پربازدید اینستاگرام شهر یزد (دورهمی یزدی‌ها، یزدی‌ها، استان یزد) انجام شده است. نتایج نشان داد توجّه به فرهنگ بومی و منطقه­ ای در حدّ متوسطی از سوی مدیران صفحه‌های اینستاگرامی یزد مورد توجّه قرار گرفته و از سوی دیگر توجّه و تمرکز اصلی صفحه­ های اینستاگرامی یزد روی ارزش خبری «شهرت» بوده است؛ بنابراین این مسئله باعث شده «تعریف و تمجید» در جهت­ گیری­ های این رسانه ­ها رتبۀ بالایی را به خود اختصاص دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis of Yazd Instagram pages with legal themes and examples: the case of three local Instagram pages of Yazdians, Yazdian Gatherings and Yazd Province

نویسندگان [English]

 • amir taraghinejad 1
 • Arezoo Zeinali 2
1 Lecturer at Javadalameh University of Yazd
2 Doctoral student of Sociology, Research Sciences Unit, Tehran
چکیده [English]

Nowadays, the increasing use of social networks as an integral part of individuals' social activities and the expansion of relationships among people have led to the emergence of more discussions on topics such as audience rights, media rights, and media laws. Social networks such as Telegram, Instagram, WhatsApp, Twitter, etc., with their influence on the attitudes and behaviors of their audience, exert a significant impact on society and public opinion. They have the ability to strengthen or weaken social norms and can bring about changes in culture, social patterns, and individuals' thoughts. In this research, an attempt is made to examine user’s rights and social network laws for Instagram using a content analysis method. In this regard, this paper includes an introduction to the research problem, its importance and necessity, its novelty aspects, and its conceptual model. Furthermore, some specialized terms are briefly defined. The conclusion of this paper includes objectives, research questions, and hypotheses

کلیدواژه‌ها [English]

 • User rights
 • media rules
 • social media
 • Instagram
 • آدورنو، تئودور و هورکهایمر، ماکس (1389). دیالکتیک روشنگری (ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان)، چاپ چهارم، تهران: نشر گام نو.
 • احمدزادۀ کرمانی، روح­الله (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات چاپار.
 • اسدی، عبّاس و سلطانی ­سمیرمی، رسول (1396). حقوق مخاطبان مطبوعات. تهران: انتشارات آثار فکر.
 • اسماعیل­زاده، محمّد (1391). «بررسی حقوق مالکیت معنوی در صنعت نشر از دیدگاه اسلام با تأکید بر نشر دیجیتال». فصلنامۀ تحلیلی‌پژوهشی کتاب مهر، شمارۀ 6: 99 ـ 80.
 • اسماعیلی، امیررضا (1394). «از دهستان وایبر تا شهر تلگرام چه گذشت؟ نگاهی به دلایل کوچ کاربران ایرانی از وایبر به تلگرام». ماهنامۀ وب، شمارۀ 166: 74 ـ 68.
 • اسماعیلی، محسن (1387). «مقدّمه­ای بر حقوق رسانه­ها». نشریۀ گواه، شمارۀ 13: 36 ـ 30.
 • اصلانی، حمیدرضا (1384). حقوق فن­آوری اطّلاعات. تهران: نشر میزان.
 • انصاری، باقر (1399). حقوق رسانه، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.
 • بشیر، حسن و افراسیابی، محمّدصادق (1391). «شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعۀ موردی بزرگ­ترین جامعۀ مجازی ایرانیان». فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ پنجم، شمارۀ 1: 62 ـ 31.
 • بیگدلو، مهدی (1397). «بررسی رابطۀ فعّالیت در تلگرام با فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه­های کلان­شهرهای ایران». جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال نهم، شمارۀ 2: 31 ـ 1.
 • پورنقدی، بهزاد (1397). «فرصت­ها و تهدیدهای امنیت در شبکه­های اجتماعی مجازی برای دانشجویان». پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هفتم، شمارۀ 2 (پیاپی 21): 98 ـ 87.
 • پین، مایکل (1394). فرهنگ اندیشۀ انتقادی: از روشنگری تا پسامدرنیته (ترجمۀ پیام یزدانجو)، چاپ پنجم، تهران: نشر مرکز.
 • حسینی ­اسفیدواجانی، سیّد بشیر (1391). حقوق مخاطب در برابر رسانه­های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
 • خواجه­پیری، عبّاس (1389). موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن. تهران: انتشارات الهدی.
 • خدمتگزار، محسن (1392). فلسفۀ مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.

دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1393). روش­شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ نهم، تهران: انتشارات صفّار