معرّفی بنای مسجد جامعِ شیخ کبیرِ مجومِرد (مسجد ریگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده

مسجد ریگ مجومِرد از نوع مساجد یک ایوانی که تاریخ ساخت آن سال 848 هـ. ق. است و دارای صحن، ایوان، گنبدخانه و شبستان‌های جانبی است. در قسمت غربی مسجد، سنگ ‌قبرهای وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به بانی مسجد، حاجی کمال‌الدین و دیگری قبر فرزندش حاجی جمال‌الدین محمود بن حاجی کمال‌الدین عیسی بن جلال‌الدین محمود است. بر روی سنگ ‌قبر حاجی کمال‌الدین، کاشی‌های مسدس و حاشیة آن با خط نسخ خوش، ابیاتی کتابت شده است و هم‌چنین سنگ ‌قبر حاجی جمال‌الدین با کاشی معرّق و به خط نسخ، اسامی مبارک دوازده امام در حاشیۀ سطوح آن آیت‌الکرسی و در وسط گل ‌و بوته، جملة لا اله الا الله و محمد رسول‌الله کتابت شده. در بقعة ضلع جنوبی گنبد، قبرهایی وجود دارد که برخی دارای کاشی‌های الوان قدیمی است. این بنا متعلق به دوران تیموری، قرن نهم هجری قمری است و به شماره ۲۴۰۳ به ثبت رسیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا به معرّفی بنای مسجد تاریخی ریگ مجومِرد، متعلق به دوران تیموری، قرن نهم هجری قمری پرداخته شود. این تحقیق به روش کیفی، از نوع تحلیلی- توصیفی، مبتنی بر مطالعة کتابخانه‌ای انجام‌گرفته و برای گردآوری اطلاعات بیشتر از نوع متن‌خوانی و فیش‌برداری استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to the building of Sheikh Kabir Majumerd Mosque (Rig Mosque)

نویسنده [English]

  • golamreza hatefimagomerd
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Farhangian University of Yazd
چکیده [English]

Rig Majomard Mosque is a type of one-porch mosques whose construction date is 848 AH. It has a courtyard, porch, dome and side naves. In the western part of the mosque, there are tombstones, one of which belongs to the founder of the mosque, Haji Kamal al-Din, and the other is the grave of his son Haji Jamal al-Din Mahmud ibn Haji Kamal al-Din Isa ibn Jalaluddin Mahmud. On the tombstone of Haji Kamal al-Din, the tiles of the mosque and its margins are inscribed with beautiful Naskh script, and also on the tombstone of Haji Jamal al-Din with mosaic tiles and in Naskh script, the blessed names of the twelve Imams on the margins of the surfaces of Ayatollah Al-Kursi and in the middle of the flower. The sentence La ilaha illa Allah and Muhammad, the Messenger of Allah, has been written. In the tomb on the south side of the dome, there are tombs, some of which have old colored tiles. This building belongs to the Timurid period, the ninth century AH and has been registered under number 2403. In this research, an attempt has been made to introduce the building of the historical mosque of Rig Majmourd, belonging to the Timurid period, ninth century AH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rig Mosque
  • Majomerd city
  • Yazd shrine
  • SpongeBob
افشار، ایرج (1374)، یادگارهای یزد، جلد 1، یزد: انجمن آثار و مفاخر یزد.
ـ پویا، سیّد عبدالعظیم (1368)، زندان اسکندر از نگاهی دیگر، یزد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ جعفری، سیّدحسین محمّد (1373)، تشیّع در مسیر تاریخ، ترجمة محمّدتقی آیت‌اللهی، تهران: فرهنگ اسلامی.
ـ دهخدا، علی‌اکبر (1334)، لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
ـ رضازادة اردبیلی، مجتبی (1397)، «مطالعة تطبیق‌پذیری تزیینات متبرکه»، نشریة هنرهای زیبا ـ معماری و شهرسازی، دوره 23، شمارۀ1: 55.
ـ زارع­زاده، علی‌اکبر (1384)، شهرستان صدوق در یک نگاه، یزد: انتشارات هیرسا.
ـ سیفی، عزیزالله (1374)، «تأثیر متقابل شهر اشکذر با حومه»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان.
ـ عطاردی، عزیزالله (1371)، تاریخ آستان قدس رضوی، جلد 2، تهران: عطارد.
ـ قبادیان، عطاءالله (1361)، سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسائل کویری، دانشگاه جندی‌شاپور، دانشکدة کشاورزی، اهواز.
ـ قلمسیاه، علی‌اکبر (1373)، یزد در سفرنامه‌ها، یزد: انتشارات یزد.
ـ مستوفی­بافقی، محمّدمفید (1340)، جامع مفیدی، به کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.