پژوهشی درباره ساز اربونه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس هنرستان هنرهای زیبا

چکیده

عدم وقایع نگاری و مستندسازی در بسیاری از دوره های تاریخی موسیقی ایران، مسبب چالشی
است که منجر به عدم امکان بهره گیری از تجربیات گذشتگان، به دلیل کمبود آگاهی از اقتضائات
زمانی و مکانی و برخورد آن ها در تقابل با این مسائل و در نهایت عدم پیشروی جریان موسیقی و
ابتلای آن به یک دور باطل می گردد. شاید بتوان گفت کمترین سوژهای که در شهر یزد مورد توجه
هنرمندان و پژوهشگران قرار گرفته است در زمینۀ موسیقی است. موسیقی سنّتی شهر یزد به عنوان
بخشی از حیات موسیقیایی این شهر و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ و هنر یزد، به واسطۀ هنرمندانی
که با دغدغه های مختلف و با قرار گرفتن در معرض فرصت ها و تهدید های متفاوت دست به
آفرینش و اجرا در این شهر زدند، هر روز در حال پیشروی و ترتیب دادن تجربه های جدید برای این
شهر و ساکنان آن است که در مواجهه با موسیقی سنّتی قرار می گیرند. در این میان ساز اربونه جایگاه
خاصی در نزد اهالی یزد دارد که از قدیم مورد توجه بوده و تقریباً در اکثر منازل بوده است. این
پژوهش سعی دارد با توجه به مباحثی در مورد اربونه که قبلاً هم توسط هنرمندان و پژوهشگران
جمع آوری شده، مطالب را یکدست و به معرّفی اربونه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on araboneh instrument

نویسنده [English]

 • yaser montazeri hedeshi
Teaching Fine Arts Conservatory
چکیده [English]

. Lack of recording and documenting in many historical periods of Iranian music is a challenge that leads to the inability to make use of past experiences due to lack of awareness of temporal and spatial requirements and their confrontation with these issues and ultimately lack of progress. The flow of music and its occurrence become vicious. It is perhaps the least popular subject in Yazd for artists and researchers in the field of music. Yazd's traditional music as part of Yazd's musical life and an integral part of Yazd's culture and art, created and performed by artists who, through various concerns and exposure to different opportunities and threats, As the day progresses and arranges new experiences for the city and its inhabitants in the face of traditional music. I present songs and ballads in a number of researches in Yazd's Culture Quarterly for everyone to use. Of the professors and the dead

کلیدواژه‌ها [English]

 • Araboneh
 • music
 • Yazd
 • افشار، ایرج (1374)، یادگارهای یزد. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 • آل احمد، جلال (1357)، ارزیابی شتابزده. چاپ سوم. تهران: انتشارات رواق.
 • برهانی، عباس و دیگران (1375)، یزد نگین کویر. یزد: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • جعفری قنواتی، محمّد (1394)، درآمدی بر فولکلور ایران. تهران: جامی.
 • جلالیان، عبدالحسین (1364)، پله­ های سنگی. تهران: انتشارات یزدان.
 • خواجوی کرمانی، ابوالعطا کمال­الدّین محمود: انتشارات ارسطو، بی­جا، بی­تا.
 • رستگار، سیّدمحمود (1375)، ساز زهره (دیوان اشعار ریاضی یزدی)، یزد: انجمن کتابخانه­ های عمومی ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد.
 • روح­بخش، رضا (1383)، موسیقی یزد از دیرباز تاکنون، مجلّه یزدا.
 • ریچاردز، فرد (1379)، سفرنامه، ترجمۀ مهین­دخت صبا، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • · شریعتی، علی­اکبر (1373)، ساز محلّی و سنّتی یزد، مندرج در هفته­نامۀ ندای یزد، شماره­های 415، 430، 431.
 • شریعتی، علی­اکبر (1392)، شهر من یزد، یزد: انتشارات لالۀ کویر.
 • شفیعی کدکنی، محمّدرضا (1380)، ادوار شعر فارسی. تهران: انتشارات سخن.
 • فدایی­منش، مجید (1389)، دیوان حافظ. قم: انتشارات سرور.
 • قلمسیاه، اکبر (1373)، یزد در سفرنامه­ ها. زیرنظر ایرج افشار، یزد: مؤسّسه انتشارات.
 • کاتب، احمد بن حسین بن علی، (1345)، تاریخ جدید یزد. به کوشش ایرج افشار، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • محمّدی، غلامرضا (1373)، از عطش لبریز. یزد: نشر کمال.
 • مسرّت، حسین (1376)، یزد یادگار تاریخ. تهران: انجمن کتابخانه­های عمومی استان یزد.
 • ملک‌زاده. محمود (1388)، شیرکوه با شیر کویر. یزد: تیک.
 • مهاجر، علی­اصغر (1340)، زیر آسمان کویر. تهران: سازمان کتاب­های جیبی.
 • نظیری نیشابوری، محمّدحسین (1379)، دیوان اشعار. به تصحیح و تعلیقات محمّدرضا طاهری، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

 

 • · www.mkavir.blogfa.com