تحلیل بروندادهای علمی حوزه کتابخانه و یزد

دوره 1، شماره 3، آذر 1398، صفحه 8-27

10.22034/fyazd.2019.106245

فاطمه مکی زاده؛ اسماعیل بیگدلو


بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 41-81

10.22034/fyazd.2019.105452

نذیر احمد؛ ترجمه :لیلا عبدی خجسته


شبکه اجتماعی زنان و سلامت اجتماعی در خانواده

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-68

10.22034/fyazd.2021.240470.1022

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری


دغدغه های زیست محیطی در قالب هنر محیطی و شهری

دوره 1، شماره 3، آذر 1398، صفحه 48-68

10.22034/fyazd.2019.106246

شیوا مطلبی؛ بهرام احمدی


تحلیلی بر بازنویسی قصه‌های کلیله و دمنه اثر مهدی آذریزدی

دوره 1، شماره 3، آذر 1398، صفحه 69-84

10.22034/fyazd.2019.107397

زهره حدادی؛ سید محمد باقر کمال الدینی


پژوهشی درباره ساز اربونه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 82-95

10.22034/fyazd.2019.105453

یاسر منتظری هدشی


گذری بر جریان‌های اخیر مهاجرت در استان یزد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 83-104

10.22034/fyazd.2019.94217

عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی؛ محمد رضا رضایی


شیخ شهاب الدین تورانپشتی و کتاب المعتمد فی المعتقد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 83-102

10.22034/fyazd.2020.122398

میثم صادقی تورانپشتی؛ علی محمد میرجلیلی


بازتاب عناصر بومی در شعر غلامرضا محمّدی «کویر»

دوره 1، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 105-118

10.22034/fyazd.2019.94218

الهه دهقان طزرجانی؛ سید محمد باقر کمال الدینی