کلیدواژه‌ها = استان یزد
بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در خاطره نگاشت های دفاع مقدس استان یزد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 7-27

10.22034/fyazd.2023.367770.1073

اکبر رنجبر؛ هادی حیدری نیا نایینی؛ محمود صادق زاده


جذب پایدار پیشران انسانی توسعه در نظام اداری استانی (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 89-117

10.22034/fyazd.2023.379825.1079

عباس زارع بنادکوکی؛ هدایت کارگر شورکی؛ علی اکبر اولیا؛ حمیدرضا شرافت؛ رضیه میرجلیلی


تغییرات مشخصّه‌های جمعیّتی استان یزد در دوره زمانی 1330 تا 1430

دوره 2، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 73-108

10.22034/fyazd.2021.276253.1043

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی